Search form

โรม 16:23

23กายอัส ผู้​เป๋น​เจ้าของ​บ้าน​ตี้​ข้าพเจ้า​อยู่​นี้ กับ​ตี้​หมู่​ผู้เจื้อ​ใจ๊​เป๋น​ตี้​นมัสก๋าน​พระเจ้า ก็​ขอ​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​มา​หา​ต้าน​ตังหลาย​ตวย เอรัสทัส​หัวหน้า​ฝ่าย​ก๋าน​คลัง​ของ​เมือง​นี้ กับ​ควารทัส​น้องบ่าว​ใน​ความ​เจื้อ​ของ​เฮา ก็​ขอ​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​มา​หา​ต้าน​ตังหลาย​ตวย