Search form

โรม 16:7

7ขอ​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​หา​อันโดรนิคัส​กับ​ยูนีอัส​ผู้​เป๋น​ปี้น้อง​จาว​ยิว​ตี้​เกย​ถูก​ขัง​คอก​ตวย​ข้าพเจ้า ตึง​สอง​คน​นี้​เป๋น​คน​มี​จื้อเสียง​ดี​ใน​หมู่​อัครทูต กับ​ได้​เจื้อ​พระเยซู​คริสต์​ก่อน​ข้าพเจ้า