Search form

โรม 16:9

9ขอ​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​หา​อูรบานัส​เปื้อน​ฮ่วม​ฮับใจ๊​พระเยซู​คริสต์​ตวย​กับ​เฮา ตึง​ฝาก​กำกึ๊ดเติง​หา​สทาคิส​เปื้อน​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก​ตวย