Search form

โรม 2:10

10แต่​พระเจ้า​จะ​หื้อ​ศักดิ์ศรี เกียรติ กับ​สันติสุข​แก่​กู้​คน​ตี้​เยียะ​สิ่ง​ดี จะ​เกิด​แก่​จาว​ยิว​ก่อน​แล้ว​ก็​คน​ต่างจ้าด