Search form

โรม 2:12

12คน​ต่างจ้าด​บ่มี​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส เมื่อ​เยียะ​บาป​ก็​ฉิบหาย​โดย​บ่อ้าง​บท​บัญญัติ​นั้น ส่วน​จาว​ยิว​ถือ​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส ถ้า​เยียะ​บาป​จะ​ถูก​ตัดสิน​ต๋าม​บท​บัญญัติ​นั้น