Search form

โรม 2:16

16สิ่ง​หมู่​นี้​ก็​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​วัน​ตี้​พระเจ้า​จะ​หื้อ​พระเยซู​คริสต์​ตัดสิน​ความ​ลับ​ต่างๆ ของ​คน ต๋าม​ข่าวดี​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้​บอก​แล้ว​นั้น