Search form

โรม 2:23

23ตั๋ว​ต้าน​ภูมิอก​ภูมิใจ๋​ว่า​มี​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส แต่​ตั๋ว​ต้าน​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า​เสื่อมเสีย​โดย​บ่เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​พ่อง​ก่อ