Search form

โรม 2:27

27คน​ต่างจ้าด​ตังหลาย​ตี้​บ่ได้​เข้า​พิธี​สุหนัต แต่​เยียะ​ต๋าม​กำ​สอน​ใน​บท​บัญญัติ เขา​ก็​จะ​นาบโต้ษ​ต้าน​ผู้​มี​บท​บัญญัติ​กับ​ได้​เข้า​พิธี​สุหนัต​แล้ว แต่​บ่เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​นั้น