Search form

โรม 2:7

7ส่วน​คน​ตี้​หมั่น​เยียะ​สิ่ง​ดี ตี้​ฮิ​เซาะ​หา​ศักดิ์ศรี เกียรติ กับ​จีวิต​ตี้​บ่มี​วัน​ต๋าย​นั้น พระเจ้า​ก็​จะ​หื้อ​จีวิต​นิรันดร์