Search form

โรม 3

หมู่​ยิว​ฮับ​สิทธิ​พิเศษ

1ถ้า​จาอั้น​จาว​ยิว​จะ​ได้​เผียบ​คน​ต่างจ้าด​จาใด กับ​ก๋าน​เข้า​พิธี​สุหนัต​จะ​มี​ประโยชน์​อะหยัง 2มี​แน่นอน มี​ประโยชน์​กู้​อย่าง​เลย อย่าง​ตี้​นึ่ง​พระเจ้า​มอบ​หื้อ​จาว​ยิว​ฮักษา​ถ้อยกำ​ของ​พระองค์ 3ถ้า​มี​จาว​ยิว​บาง​คน​บ่ซื่อสัตย์ ต้าน​กึ๊ด​ว่า​ก๋าน​บ่ซื่อสัตย์​ของ​เขา​จะ​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า​บ่ซื่อสัตย์​จาอั้น​กา 4บ่ใจ้​จาอั้น​เน่อ เถิงแม้​กู้​คน​จะ​ขี้​จุ​กั๋น​หมด แต่​พระเจ้า​ก็​ยัง​อู้​ก้า​ความ​จริง อย่าง​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า

“เปื้อ​พิสูจน์​ว่า​เมื่อ​พระองค์​อู้​ก็​ถูก

กับ​เมื่อ​มี​ก๋าน​ตัดสิน​คดี พระองค์​ก็​มี​ชัย”

5แต่​ถ้า​เฮา​เยียะ​บ่ดี แล้ว​เยียะ​หื้อ​หัน​เถิง​ความ​ยุติธรรม​ของ​พระเจ้า​ชัด​ขึ้น เฮา​จะ​ว่า​จาใด เมื่อ​พระเจ้า​ลงโต้ษ​เฮา เฮา​จะ​อู้​ว่า​พระเจ้า​บ่ยุติธรรม​จาอั้น​กา (​ข้าพเจ้า​อู้​อย่าง​คน​ทั่วไป​) 6บ่ใจ้​จาอั้น​เน่อ ถ้า​เป๋น​จาอั้น​แต๊ พระเจ้า​จะ​เป๋น​ผู้​ตัดสิน​คน​ใน​โลก​ได้​จาใด 7แต่​บาง​คน​อาจ​เถียง​ว่า ถ้า​ก๋าน​เป๋น​คน​บ่ซื่อสัตย์​ของ​ข้าพเจ้า​จ้วย​ยืนยัน​ได้​ว่า​พระเจ้า​นั้น​ซื่อสัตย์ จ๋น​พระองค์​ได้​ฮับ​เกียรติ เป๋น​จาใด​พระเจ้า​ตัดสิน​ข้าพเจ้า​ว่า​เป๋น​คน​บาป 8เป๋น​จาใด​จึง​บ่อู้​ว่า “หื้อ​เฮา​เยียะ​สิ่ง​บ่ดี​กั๋น​เต๊อะ​เปื้อ​ความ​ดี​จะ​เกิด​ขึ้น” มี​บาง​คน​ใส่ฮ้าย​ข้าพเจ้า​ว่า​สอน​จาอั้น พระเจ้า​จะ​ลงโต้ษ​คน​อู้​จาอั้น​ก็​ยุติธรรม​แล้ว

คน​ตังหลาย​เป๋น​คน​บาป

9ถ้า​จาอั้น​แล้ว หมู่​เฮา​จาว​ยิว​ดี​เหลือ​คน​อื่น​กา บ่ใจ้​จาอั้น​เน่อ หมู่​เฮา​อธิบาย​แล้ว​ว่า ตึง​จาว​ยิว​ตึง​คน​ต่างจ้าด​ก็​เป๋น​คน​บาป​เหมือน​กั๋น​หมด 10อย่าง​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า

“บ่มี​ใผ​เป๋น​คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม บ่มี​เลย​สัก​คน

11บ่มี​คน​ตี้​เข้าใจ๋ บ่มี​คน​ตี้​เซาะหา​พระเจ้า

12คน​ตังหลาย​บิ่นหลังต๋ำ​พระเจ้า​กั๋น​หมด

กับ​บ่ดี​เหมือน​กั๋น​หมด

บ่มี​ใผ​เยียะ​ดี บ่มี​เลย​สัก​คน”

13“กำ​อู้​ของ​หมู่​เขา​เหม็น​เหมือน​ขุม​ฝัง​ศพ​ตี้​เปิด​อยู่”

“ลิ้น​ของ​หมู่​เขา​อู้​จุล่าย เหมือน​มี​งู​ปิ๊ด​อยู่​ใน​ปาก​ของ​หมู่​เขา”

14“ปาก​ของ​หมู่​เขา​มี​แต่​กำ​แจ้งด่า กับ​กำ​ตี้​ขมขื่น”

15“ตี๋น​ของ​หมู่​เขา​ก็​ล่น​ไป​ฆ่า​คน

16บ่ว่า​หมู่​เขา​จะ​ไป​ตัง​ใด​ก็​เยียะ​หื้อ​เกิด​ความ​ฉิบหาย

กับ​มี​แต่​ความ​ตุ๊ก​ตี้​หั้น

17หมู่​เขา​บ่ฮู้จัก​ก๋าน​อยู่​ตวย​กั๋น​อย่าง​มี​สันติสุข”

18“หมู่​เขา​บ่เก๋งกั๋ว​พระเจ้า”

19หมู่​เฮา​ฮู้​แล้ว​ว่า สิ่ง​ตี้​เขียน​ใน​บท​บัญญัติ​ตึง​หมด ก็​เปื้อ​บอก​กับ​คน​ตี้​อยู่​ใต้​บท​บัญญัติ​นั้น จาอั้น​จึง​บ่มี​ใผ​มี​ข้อ​แก้​ตั๋ว​ได้ กับ​คน​ตึง​โลก​จะ​ต้อง​ถูก​พระเจ้า​ตัดสิน​เหมือน​กั๋น​หมด 20ย้อน​ว่า​ใน​สายต๋า​ของ​พระเจ้า บ่มี​ใผ​เป๋น​คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ได้​โดย​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ ย้อน​สิ่ง​ตี้​เขียน​ใน​บท​บัญญัติ​เยียะ​หื้อ​หมู่​เฮา​ฮู้​ว่า​เฮา​เป๋น​คน​บาป

คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ตาง​ความ​เจื้อ

21แต่​บ่าเดี่ยว​นี้​พระเจ้า​ได้​เปิดเผย​หื้อ​หัน​ว่า หมู่​เฮา​จะ​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ได้​จาใด​โดย​บ่ต้อง​เปิ้ง​บท​บัญญัติ เซิ่ง​ตึง​บท​บัญญัติ​กับ​หมู่​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ก็​ได้​ยืนยัน​เรื่อง​นี้​ตวย 22คือ​หมู่​เฮา​จะ​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ได้​โดย​ก๋าน​เจื้อ​พระเยซู​คริสต์ เซิ่ง​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​เหมือน​กั๋น​กู้​คน​บ่ว่า​เป๋น​ใผ​ก็​ต๋าม 23ย้อน​ว่า​กู้​คน​เยียะ​บาป​เหมือน​กั๋น​หมด บ่มี​ใผ​ไป​เถิง​มาตรฐาน​อัน​มี​เกียรติ​ของ​พระเจ้า​ได้​สัก​คน 24แต่​พระเจ้า​มี​พระคุณ​โผด​หื้อ​หมู่​เขา​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ตี้​หมู่​เขา​บ่ต้อง​หื้อ​อะหยัง​เป๋น​ก้า​ตอบ​แตน​พระองค์​เลย คือ​โดย​ตาง​ตี้​หื้อ​พระเยซู​คริสต์​ไถ่​หมู่​เขา​หื้อ​ป๊น​โต้ษ​บาป 25พระเจ้า​ตั้ง​พระเยซู​คริสต์​ไว้​หื้อ​เป๋น​เครื่องปู่จา​เปื้อ​ไถ่​บาป​หื้อ​หมู่​เฮา โดย​ตาง​ความ​เจื้อ​ว่า​พระเยซู​หลั่ง​เลือด​เปื้อ​หมู่​เฮา พระเจ้า​เยียะ​จาอี้​เปื้อ​หื้อ​หัน​เถิง​ความ​ยุติธรรม​ของ​พระองค์ ตี้​ตะก่อน​พระองค์​อดใจ๋​บ่ลงโต้ษ​บาป​ตี้​คน​ได้​เยียะ​มา 26บ่าเดี่ยว​นี้​พระองค์​ก็​เยียะ​หื้อ​หัน​ว่า พระองค์​นั้น​ยุติธรรม กับ​เยียะ​หื้อ​กู้​คน​ตี้​เจื้อ​พระเยซู​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม

27เมื่อ​เป๋น​จาอี้​แล้ว จาว​ยิว​อย่าง​เฮา​จะ​เอา​อะหยัง​มา​อวด​ว่า​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม บ่มี​เน่อ จะ​อ้าง​เรื่อง​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​กา ก็​บ่ใจ้ แต่​เรื่อง​นี้​ขึ้น​อยู่​กับ​ความ​เจื้อ​เต้าอั้น 28หมู่​เฮา​ก็​หัน​ว่า​พระเจ้า​โผด​หื้อ​คน​เฮา​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม ก็​โดย​ความ​เจื้อ​เต้าอั้น บ่ใจ้​ต้อง​เยียะ​ตวย​ต๋าม​บท​บัญญัติ

29พระเจ้า​เป๋น​พระเจ้า​ของ​จาว​ยิว​เต้าอั้น​กา พระองค์​บ่ใจ้​เป๋น​พระเจ้า​ของ​คน​ต่างจ้าด​ตวย​กา แน่นอน​ตี้​สุด พระองค์​ก็​เป๋น​พระเจ้า​ของ​คน​ต่างจ้าด​ตวย 30ย้อน​ว่า​พระองค์​เป๋น​พระเจ้า​องค์​เดียว​เต้าอั้น กับ​พระองค์​ก็​โผด​หื้อ​ตึง​จาว​ยิว​ตึง​คน​ต่างจ้าด​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ความ​เจื้อ​ของ​เขา บ่ว่า​จะ​เป๋น​จาว​ยิว​กาว่า​คน​ต่างจ้าด​ก็​ต๋าม 31ถ้า​จาอั้น​หมู่​เฮา​จะ​ยกเลิก​บ่เอา​บท​บัญญัติ​โดย​อ้าง​ความ​เจื้อ​กา บ่ใจ้​จาอั้น​แน่นอน แต่​เมื่อ​เฮา​มี​ความ​เจื้อ เฮา​ก็​ได้​สนับ​สนุน​บท​บัญญัติ​ตวย