Search form

โรม 3:21

คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ตาง​ความ​เจื้อ

21แต่​บ่าเดี่ยว​นี้​พระเจ้า​ได้​เปิดเผย​หื้อ​หัน​ว่า หมู่​เฮา​จะ​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ได้​จาใด​โดย​บ่ต้อง​เปิ้ง​บท​บัญญัติ เซิ่ง​ตึง​บท​บัญญัติ​กับ​หมู่​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ก็​ได้​ยืนยัน​เรื่อง​นี้​ตวย