Search form

โรม 3:22

22คือ​หมู่​เฮา​จะ​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ได้​โดย​ก๋าน​เจื้อ​พระเยซู​คริสต์ เซิ่ง​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​เหมือน​กั๋น​กู้​คน​บ่ว่า​เป๋น​ใผ​ก็​ต๋าม