Search form

โรม 3:24

24แต่​พระเจ้า​มี​พระคุณ​โผด​หื้อ​หมู่​เขา​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ตี้​หมู่​เขา​บ่ต้อง​หื้อ​อะหยัง​เป๋น​ก้า​ตอบ​แตน​พระองค์​เลย คือ​โดย​ตาง​ตี้​หื้อ​พระเยซู​คริสต์​ไถ่​หมู่​เขา​หื้อ​ป๊น​โต้ษ​บาป