Search form

โรม 3:28

28หมู่​เฮา​ก็​หัน​ว่า​พระเจ้า​โผด​หื้อ​คน​เฮา​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม ก็​โดย​ความ​เจื้อ​เต้าอั้น บ่ใจ้​ต้อง​เยียะ​ตวย​ต๋าม​บท​บัญญัติ