Search form

โรม 3:30

30ย้อน​ว่า​พระองค์​เป๋น​พระเจ้า​องค์​เดียว​เต้าอั้น กับ​พระองค์​ก็​โผด​หื้อ​ตึง​จาว​ยิว​ตึง​คน​ต่างจ้าด​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ความ​เจื้อ​ของ​เขา บ่ว่า​จะ​เป๋น​จาว​ยิว​กาว่า​คน​ต่างจ้าด​ก็​ต๋าม