Search form

โรม 3:5

5แต่​ถ้า​เฮา​เยียะ​บ่ดี แล้ว​เยียะ​หื้อ​หัน​เถิง​ความ​ยุติธรรม​ของ​พระเจ้า​ชัด​ขึ้น เฮา​จะ​ว่า​จาใด เมื่อ​พระเจ้า​ลงโต้ษ​เฮา เฮา​จะ​อู้​ว่า​พระเจ้า​บ่ยุติธรรม​จาอั้น​กา (​ข้าพเจ้า​อู้​อย่าง​คน​ทั่วไป​)