Search form

โรม 4

ตั๋ว​อย่าง​ความ​เจื้อ​ของ​อับราฮัม

1ถ้า​จาอั้น​เฮา​จะ​ว่า​จาใด​เกี่ยวกับ​อับราฮัม​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​เฮา 2ถ้า​อับราฮัม​ได้​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ย้อน​เยียะ​ตวย​ต๋าม​บท​บัญญัติ ต้าน​ก็​มี​เรื่อง​ตี้​จะ​อวด​ได้ แต่​ใน​สายต๋า​ของ​พระเจ้า​ต้าน​บ่มี​อะหยัง​อวด​ได้​เลย 3พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า​จาใด “ย้อน​อับราฮัม​เจื้อ​พระเจ้า ก๋าน​ตี้​ต้าน​เจื้อ​พระองค์​นั้น พระองค์​ก็​ถือ​ว่า​ต้าน​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม”

4คน​ตี้​เยียะ​ก๋าน​ก็​บ่ถือ​ว่า​เขา​ได้​ของขวัญ แต่​เป๋น​ก้า​แฮง​สำหรับ​ก๋าน​เยียะ​ก๋าน​นั้น 5ส่วน​คน​ตี้​บ่ได้​เปิ้ง​ก๋าน​เยียะ แต่​ได้​เจื้อ​พระเจ้า​ผู้​โผด​เยียะ​หื้อ​คน​บาป​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม ความ​เจื้อ​ของ​คน​จาอี้ พระเจ้า​ถือ​ว่า​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม 6เหมือน​ตี้​กษัตริย์​ดาวิด​อู้​เถิง​ความ​สุข​ของ​คน​ตี้​พระเจ้า​ถือ​ว่า​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​บ่เปิ้ง​ก๋าน​เยียะ​ว่า

7“คน​ตี้​เยียะ​ผิด​บท​บัญญัติ แล้ว​พระเจ้า​โผด​ยกโต้ษ​หื้อ

โดย​ลบ​บาป​ของ​เขา​จ๋น​หมด เขา​ก็​เป๋น​สุข​แต๊ๆ

8ใผ​ตี้​พระเจ้า​บ่นับ​บาป​ของ​เขา คน​นั้น​ก็​เป๋น​สุข​แต๊ๆ”

9ถ้า​จาอั้น​จะ​มี​ก้า​จาว​ยิว​เต้าอั้น​ตี้​มี​ความ​สุข​จาอี้​กา บ่ใจ้​เน่อ คน​ต่างจ้าด​ก็​มี​ตวย เหมือน​ตี้​หมู่​เฮา​เกย​อู้​ว่า “ย้อน​ความ​เจื้อ​ของ​อับราฮัม พระเจ้า​ถือ​ว่า ต้าน​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม” 10พระเจ้า​ถือ​จาอั้น​เมื่อใด ก่อน​อับราฮัม​เข้า​พิธี​สุหนัต กาว่า​หลัง​เข้า​พิธี​สุหนัต เป๋น​ก่อน​เข้า​พิธี​สุหนัต​บ่ใจ้​หลัง​เข้า​เน่อ 11เมื่อ​ลูน​มา​ต้าน​ได้​เข้า​พิธี​สุหนัต เปื้อ​เป๋น​สิ่ง​ยืนยัน​ว่า​ต้าน​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ความ​เจื้อ​ก่อน​ตี้​ต้าน​จะ​เข้า​พิธี​สุหนัต ย้อน​จาอั้น​ต้าน​จึง​เป๋น​ป้อ​ของ​คน​ตังหลาย​ตี้​เจื้อ​พระเจ้า พระองค์​ถือ​ว่า​คน​หมู่​นั้น​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม เถิงแม้​ว่า​เขา​บ่ได้​เข้า​พิธี​สุหนัต​ก็​ต๋าม 12กับ​อับราฮัม​ก็​เป๋น​ป้อ​ของ​คน​ตี้​เข้า​พิธี​สุหนัต บ่ใจ้​ย้อน​ว่า​หมู่​เขา​เข้า​พิธี​สุหนัต​อย่าง​เดียว​เต้าอั้น แต่​ว่า​หมู่​เขา​ใจ๊​จีวิต​โดย​ความ​เจื้อ​เหมือน​ตี้​อับราฮัม​ป้อ​ของ​หมู่​เฮา​ใจ๊​จีวิต​ก่อน​ตี้​ต้าน​ได้​เข้า​พิธี​สุหนัต​แล้ว

พระสัญญา​ของ​พระเจ้า​ตาง​ความ​เจื้อ

13พระสัญญา​ตี้​พระเจ้า​หื้อ​กับ​อับราฮัม​ตึง​หมู่​ลูกหลาน​ของ​ต้าน​ว่า หมู่​เขา​จะ​ได้​โลก​เป๋น​มรดก พระเจ้า​สัญญา​จาอี้​บ่ใจ้​ย้อน​ว่า​อับราฮัม​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ แต่​ย้อน​ว่า​อับราฮัม​เป๋น​คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ก็​โดย​ความ​เจื้อ 14ถ้า​หมู่​เขา​ตี้​เยียะ​ตวย​ต๋าม​บท​บัญญัติ​จะ​เป๋น​คน​ตี้​ได้ฮับ​พระสัญญา​นั้น ความ​เจื้อ​ก็​บ่มี​ความหมาย​อะหยัง กับ​พระสัญญา​ของ​พระเจ้า​ก็​บ่มี​ประโยชน์​แหม​ต่อไป 15บท​บัญญัติ​มี​แต่​จะ​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า​โขด​เต้าอั้น ย้อน​คน​เยียะ​ผิด​บท​บัญญัติ​เจื่อๆ แต่​ถ้า​ตี้​ไหน​บ่มี​กฎ ตี้​หั้น​ก็​บ่มี​ก๋าน​เยียะ​ผิด​กฎ

16ย้อนจาอั้น​พระสัญญา​ของ​พระเจ้า​นั้น​จึง​ขึ้น​อยู่​กับ​ความ​เจื้อ เปื้อ​ยืนยัน​ว่า ลูกหลาน​ของ​อับราฮัม​กู้​คน​จะ​ได้ฮับ​พระสัญญา​นั้น​โดย​บ่ต้อง​ตอบ​แตน​อะหยัง บ่ใจ้​ก้า​คน​ตี้​เยียะ​ตวย​ต๋าม​บท​บัญญัติ​หมู่​เดียว แต่​หื้อ​กับ​หมู่​ตี้​มี​ความ​เจื้อ​แบบ​เดียว​กับ​อับราฮัม ย้อน​ต้าน​เป๋น​ป้อ​ตาง​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​เฮา​กู้​คน​ตวย 17ต๋าม​ตี้​มี​เขียน​ใน​พระคัมภีร์​ไว้​ว่า “เฮา​หื้อ​เจ้า​เป๋น​ป้อ​ของ​คน​หลาย​จ้าด” มี​ความหมาย​จาอี้​ว่า อับราฮัม​เป๋น​ป้อ​ของ​หมู่​เฮา​ใน​สายต๋า​ของ​พระเจ้า​ตี้​ต้าน​เจื้อ คือ​พระเจ้า​ผู้​เยียะ​หื้อ​คน​ต๋าย​เป๋น​ขึ้น​มา​ใหม่​กับ​สั่ง​สิ่ง​ตี้​ยัง​บ่มี​หื้อ​เกิด​ขึ้น

18อย่าง​อับราฮัม​ตี้​ผ่อ​เหมือน​ว่า​บ่มี​หวัง​แล้ว แต่​ต้าน​ก็​ยัง​เจื้อ​กับ​หวัง​ว่า​จะ​ได้​เป๋น​ป้อ​ของ​คน​หลาย​จ้าด ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​อู้​ไว้​ว่า “เจื๊อสาย​ของ​เจ้า​จะ​มี​นัก​ขนาด” 19ความ​เจื้อ​ของ​ต้าน​บ่ได้​ลด​ลง​เลย ต้าน​ฮู้​ดี​ว่า​อายุ​ของ​ต้าน​เกือบ​จะ​ร้อย​ปี๋​แล้ว เฒ่า​ฮิม​ต๋าย แล้ว​ซาราห์​เมีย​ของ​ต้าน​ก็​เป๋น​หมัน 20แต่​ต้าน​ก็​ยัง​มี​ความ​เจื้อ​อย่าง​มั่นคง กับ​บ่สงสัย​พระสัญญา​ของ​พระเจ้า ความ​เจื้อ​ของ​ต้าน​ก็​เข้มแข็ง​ขึ้น ต้าน​จึง​สรรเสริญ​พระเจ้า 21ต้าน​เจื้อมั่น​ว่า พระเจ้า​สามารถ​เยียะ​ใน​สิ่ง​ตี้​พระองค์​สัญญา​ได้ 22ย้อน​ต้าน​เจื้อ​พระเจ้า พระองค์​จึง​ถือ​ว่า​ต้าน​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม 23ตี้​ว่า “พระเจ้า​ถือ​ว่า​ต้าน​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม” บ่ได้​เขียน​ไว้​สำหรับ​อับราฮัม​คน​เดียว 24แต่​เขียน​สำหรับ​หมู่​เฮา​ตวย พระเจ้า​จะ​ถือ​ว่า​หมู่​เฮา​ตี้​เจื้อ​พระองค์​ผู้​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​หมู่​เฮา​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม 25ตี้​พระเยซู​ถูก​มอบ​หื้อ​คน​ฆ่า​ต๋าย​นั้น​ก็​ย้อน​ความ​บาป​ของ​หมู่​เฮา แล้ว​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​เป๋น​ขึ้น​มา​ใหม่​เปื้อ​หื้อ​เฮา​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม