Search form

โรม 4:11

11เมื่อ​ลูน​มา​ต้าน​ได้​เข้า​พิธี​สุหนัต เปื้อ​เป๋น​สิ่ง​ยืนยัน​ว่า​ต้าน​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ความ​เจื้อ​ก่อน​ตี้​ต้าน​จะ​เข้า​พิธี​สุหนัต ย้อน​จาอั้น​ต้าน​จึง​เป๋น​ป้อ​ของ​คน​ตังหลาย​ตี้​เจื้อ​พระเจ้า พระองค์​ถือ​ว่า​คน​หมู่​นั้น​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม เถิงแม้​ว่า​เขา​บ่ได้​เข้า​พิธี​สุหนัต​ก็​ต๋าม