Search form

โรม 4:17

17ต๋าม​ตี้​มี​เขียน​ใน​พระคัมภีร์​ไว้​ว่า “เฮา​หื้อ​เจ้า​เป๋น​ป้อ​ของ​คน​หลาย​จ้าด” มี​ความหมาย​จาอี้​ว่า อับราฮัม​เป๋น​ป้อ​ของ​หมู่​เฮา​ใน​สายต๋า​ของ​พระเจ้า​ตี้​ต้าน​เจื้อ คือ​พระเจ้า​ผู้​เยียะ​หื้อ​คน​ต๋าย​เป๋น​ขึ้น​มา​ใหม่​กับ​สั่ง​สิ่ง​ตี้​ยัง​บ่มี​หื้อ​เกิด​ขึ้น