Search form

โรม 4:18

18อย่าง​อับราฮัม​ตี้​ผ่อ​เหมือน​ว่า​บ่มี​หวัง​แล้ว แต่​ต้าน​ก็​ยัง​เจื้อ​กับ​หวัง​ว่า​จะ​ได้​เป๋น​ป้อ​ของ​คน​หลาย​จ้าด ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​อู้​ไว้​ว่า “เจื๊อสาย​ของ​เจ้า​จะ​มี​นัก​ขนาด”