Search form

โรม 4:20

20แต่​ต้าน​ก็​ยัง​มี​ความ​เจื้อ​อย่าง​มั่นคง กับ​บ่สงสัย​พระสัญญา​ของ​พระเจ้า ความ​เจื้อ​ของ​ต้าน​ก็​เข้มแข็ง​ขึ้น ต้าน​จึง​สรรเสริญ​พระเจ้า