Search form

โรม 4:24

24แต่​เขียน​สำหรับ​หมู่​เฮา​ตวย พระเจ้า​จะ​ถือ​ว่า​หมู่​เฮา​ตี้​เจื้อ​พระองค์​ผู้​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​หมู่​เฮา​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม