Search form

โรม 4:25

25ตี้​พระเยซู​ถูก​มอบ​หื้อ​คน​ฆ่า​ต๋าย​นั้น​ก็​ย้อน​ความ​บาป​ของ​หมู่​เฮา แล้ว​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​เป๋น​ขึ้น​มา​ใหม่​เปื้อ​หื้อ​เฮา​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม