Search form

โรม 4:3

3พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า​จาใด “ย้อน​อับราฮัม​เจื้อ​พระเจ้า ก๋าน​ตี้​ต้าน​เจื้อ​พระองค์​นั้น พระองค์​ก็​ถือ​ว่า​ต้าน​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม”