Search form

โรม 5:11

11บ่ใจ้​ก้า​เต้าอั้น​แต่​พระเจ้า​ยัง​หื้อ​เฮา​มี​ความ​จื้นจม​ยินดี​โดย​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​หมู่​เฮา ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​เฮา​คืนดี​กับ​พระเจ้า