Search form

โรม 5:15

15แต่​สอง​คน​นี้​บ่เหมือน​กั๋น ย้อน​ของขวัญ​จาก​พระเจ้า​ก็​บ่เหมือน​กับ​บาป​ของ​อาดัม ถ้า​คน​ตังหลาย​ต้อง​ต๋าย​ย้อน​คน​คน​เดียว​เยียะ​ผิด นัก​เหลือ​นั้น คน​ตังหลาย​ก็​ได้ฮับ​พระคุณ​กับ​ของขวัญ​ตี้​เต๋มล้น​จาก​พระเจ้า ตี้​มอบ​หื้อ​โดย​พระคุณ​ของ​คน​คน​เดียว​เหมือน​กั๋น คนๆ นั้น​ก็​คือ​พระเยซู​คริสต์