Search form

โรม 5:18

18จาอั้น​ก๋าน​เยียะ​ผิด​เตื้อ​เดียว​เยียะ​หื้อ​คน​ตังหลาย​มี​โต้ษ​จาใด ก๋าน​เยียะ​ดี​ของ​พระเยซู​เตื้อ​เดียว​ก็​เยียะ​หื้อ​คน​ตังหลาย​เป๋น​คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​กับ​ได้ฮับ​จีวิต​จาอั้น​เหมือน​กั๋น