Search form

โรม 5:2

2พระเยซู​ปา​หมู่​เฮา​มา​อยู่​ใน​พระคุณ​นี้ หมู่​เฮา​ก็​มี​ความ​จื้นจม​ยินดี​ใน​ความ​หวัง​ตี้​มั่นคง​นี้​ว่า​จะ​มี​ส่วน​ใน​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระเจ้า