Search form

โรม 6

ก๋าน​ต๋าย​แล้ว​มี​จีวิต​อยู่​กับ​พระเยซู​คริสต์

1เมื่อ​เป๋น​จาอั้น​หมู่​เฮา​จะ​ว่า​จาใด หมู่​เฮา​ยัง​จะ​เยียะ​บาป​ต่อ​ไป​เปื้อ​เฮา​จะ​ได้ฮับ​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​นัก​ขึ้น​จาอั้น​กา 2บ่แม่น​จาอั้น​เน่อ หมู่​เฮา​จะ​ยัง​เยียะ​บาป​ต่อ​ไป​ได้​จาใด ใน​เมื่อ​เฮา​ได้​ต๋าย​จาก​อำนาจ​ของ​บาป​แล้ว 3ต้าน​บ่ฮู้​กา​ว่า เมื่อ​เฮา​ตังหลาย​ฮับ​บัพติศมา​เข้า​ฮ่วม​เป๋น​คน​ของ​พระเยซู​คริสต์ ก็​ได้​ฮับ​บัพติศมา​เข้า​ฮ่วม​ใน​ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระองค์​แล้ว 4ย้อน​จาอั้น​โดย​ก๋าน​ฮับ​บัพติศมา​เข้า​ฮ่วม​ใน​ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระองค์​นั้น ก็​เหมือน​ว่า​หมู่​เฮา​ถูก​ฝัง​ตวย​พระองค์ เมื่อ​พระเจ้า​ใจ๊​ฤทธิ์​อำนาจ​อัน​ยิ่งใหญ่​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​คริสต์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​แล้ว หมู่​เฮา​ก็​มี​วิถี​จีวิต​ใหม่​ตวย​เหมือน​กั๋น

5ถ้า​หมู่​เฮา​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กับ​พระเยซู​โดย​ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระองค์​แล้ว หมู่​เฮา​ก็​จะ​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระองค์​โดย​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ของ​พระองค์​ตวย​เหมือน​กั๋น 6เฮา​ตังหลาย​ฮู้​แล้ว​ว่า​จีวิต​เก่า​ของ​หมู่​เฮา​ได้​ถูก​เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​ตวย​พระเยซู​แล้ว เปื้อ​นิสัย​ตี้​ใค่​เยียะ​บาป​จะ​ได้​ถูก​ทำลาย​หื้อ​เสี้ยง​ไป หมู่​เฮา​ก็​จะ​บ่ได้​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​บาป​แหม​ต่อ​ไป 7ย้อน​ว่า​คน​ตี้​ต๋าย​แล้ว​ก็​ป๊น​จาก​อำนาจ​ของ​บาป​แล้ว

8ถ้า​หมู่​เฮา​ต๋าย​ตวย​พระคริสต์​แล้ว หมู่​เฮา​เจื้อ​ว่า​หมู่​เฮา​จะ​มี​จีวิต​อยู่​กับ​พระองค์​ตวย 9เฮา​ตังหลาย​ฮู้​อยู่​แล้ว​ว่า​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​พระคริสต์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​แล้ว พระองค์​จึง​จะ​บ่ต๋าย​แหม ความ​ต๋าย​จะ​บ่มี​อำนาจ​เหนือ​พระองค์​แหม​ต่อไป 10ตี้​พระองค์​ได้​ต๋าย​เตื้อ​เดียว​ก็​ปอ​เปื้อ​มี​ชัย​เหนือ​อำนาจ​ของ​บาป​ตลอด​ไป แต่​ตี้​พระองค์​มี​จีวิต​อยู่​นั้น​ก็​มี​จีวิต​อยู่​เปื้อ​พระเจ้า 11อย่าง​เดียว​กั๋น​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ถือ​ว่า​หมู่​ต้าน​ต๋าย​จาก​บาป​แล้ว กับ​หมู่​ต้าน​ก็​ใจ๊​จีวิต​เปื้อ​พระเจ้า โดย​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระเยซู​คริสต์ 12ย้อนจาอั้น​ห้าม​หื้อ​บาป​ครอบงำ​ตั๋ว​ตี้​ต้อง​ต๋าย​ของ​ต้าน เซิ่ง​เยียะ​หื้อ​ต้าน​ยอม​เยียะ​ต๋าม​ตั๋ณหา​ของ​ตั๋ว​นั้น 13ห้าม​ยอม​หื้อ​ตั๋ว​ของ​หมู่​ต้าน​ส่วน​ใด​ส่วน​นึ่ง​เป๋น​เครื่องมือ​ใน​ก๋าน​เยียะ​บาป แต่​หื้อ​ถวาย​ตั๋ว​ของ​หมู่​ต้าน​แก่​พระเจ้า เหมือน​คน​ตี้​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​มี​จีวิต​ใหม่ แล้ว​จง​มอบ​ถวาย​กู้​ส่วน​ใน​ตั๋ว​ของ​หมู่​ต้าน​หื้อ​ใจ๊​ใน​ก๋าน​เยียะ​ใน​สิ่ง​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม 14บาป​จะ​บ่ครอบงำ​หมู่​ต้าน​แหม ย้อน​หมู่​ต้าน​บ่ได้​อยู่​ใต้​อำนาจ​บท​บัญญัติ แต่​อยู่​ใต้​พระคุณ​ของ​พระเจ้า

ขี้ข้า​ของ​ความ​ดี

15ถ้า​จาอั้น​จะ​ว่า​จาใด เฮา​จะ​เยียะ​บาป​ย้อน​บ่ได้​อยู่​ใต้​บท​บัญญัติ แต่​อยู่​ใต้​พระคุณ​จาอั้น​กา บ่ใจ้​เน่อ 16ต้าน​ตังหลาย​บ่ฮู้​กา​ว่า ถ้า​หมู่​ต้าน​ยอม​เป๋น​ขี้ข้า​เจื้อฟัง​ใผ หมู่​ต้าน​ก็​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​คน​ตี้​หมู่​ต้าน​เจื้อฟัง​นั้น หมู่​ต้าน​จะ​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​บาป​ตี้​เยียะ​หื้อ​ต๋าย กาว่า​เป๋น​ขี้ข้า​เจื้อฟัง​พระเจ้า​ตี้​เยียะ​หื้อ​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม 17แต่​หื้อ​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า​ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​เกย​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​บาป​มา​ก่อน แต่​บ่าเดี่ยวนี้​หมู่​ต้าน​เต๋มใจ๋​เจื้อฟัง​หลักกำสอน​ของ​พระเจ้า​ตี้​หมู่​ต้าน​ได้ฮับ​มา 18หมู่​ต้าน​ได้​ป๊น​จาก​ก๋าน​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​บาป แล้ว​ก็​ได้​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​พระเจ้า​ตี้​เยียะ​แต่​สิ่ง​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม 19ตี้​ข้าพเจ้า​ยก​เอา​ตั๋ว​อย่าง​เรื่อง​คน​เป๋น​ขี้ข้า​มา ก็​ย้อน​สิ่ง​นี้​เข้าใจ๋​ยาก​สำหรับ​หมู่​ต้าน หมู่​ต้าน​เกย​ยอม​หื้อ​กู้​ส่วน​ของ​ตั๋ว​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​ก๋าน​ลามก​กับ​ก๋าน​เยียะ​บ่ดี​นัก​ขึ้น​ติกๆ จาใด บ่าเดี่ยว​นี้​ขอ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ยอม​หื้อ​กู้​ส่วน​ของ​ตั๋ว​เป๋น​ขี้ข้า​ตี้​เยียะ​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า​จาอั้น เปื้อ​จะ​ได้​เป๋น​คน​บริสุทธิ์

20เมื่อ​หมู่​ต้าน​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​บาป ก็​บ่ต้อง​เยียะ​สิ่ง​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม 21แล้ว​หมู่​ต้าน​ได้​ประโยชน์​อะหยัง​จาก​ก๋าน​เยียะ​สิ่ง​หมู่​นั้น ตี้​ต๋อน​นี้​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฮู้สึก​อาย ผล​ของ​ก๋าน​เยียะ​สิ่ง​หมู่​นั้น​ก็​คือ​ความ​ต๋าย 22แต่​บ่าเดี่ยวนี้​ต้าน​ตังหลาย​ป๊น​จาก​ก๋าน​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​บาป แล้ว​มา​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​พระเจ้า ประโยชน์​ตี้​หมู่​ต้าน​จะ​ได้ฮับ​ก็​คือ​ก๋าน​เป๋น​คน​บริสุทธิ์ แล้ว​จะ​เยียะ​หื้อ​ต้าน​ได้ฮับ​จีวิต​นิรันดร์ 23ย้อน​ว่า​ก๋าน​เยียะ​บาป​นำ​ไป​สู่​ความ​ต๋าย แต่​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​โผด​หื้อ​บ่ดาย​คือ​จีวิต​นิรันดร์​โดย​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา