Search form

โรม 6:16

16ต้าน​ตังหลาย​บ่ฮู้​กา​ว่า ถ้า​หมู่​ต้าน​ยอม​เป๋น​ขี้ข้า​เจื้อฟัง​ใผ หมู่​ต้าน​ก็​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​คน​ตี้​หมู่​ต้าน​เจื้อฟัง​นั้น หมู่​ต้าน​จะ​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​บาป​ตี้​เยียะ​หื้อ​ต๋าย กาว่า​เป๋น​ขี้ข้า​เจื้อฟัง​พระเจ้า​ตี้​เยียะ​หื้อ​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม