Search form

โรม 6:21

21แล้ว​หมู่​ต้าน​ได้​ประโยชน์​อะหยัง​จาก​ก๋าน​เยียะ​สิ่ง​หมู่​นั้น ตี้​ต๋อน​นี้​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฮู้สึก​อาย ผล​ของ​ก๋าน​เยียะ​สิ่ง​หมู่​นั้น​ก็​คือ​ความ​ต๋าย