Search form

โรม 6:9

9เฮา​ตังหลาย​ฮู้​อยู่​แล้ว​ว่า​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​พระคริสต์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​แล้ว พระองค์​จึง​จะ​บ่ต๋าย​แหม ความ​ต๋าย​จะ​บ่มี​อำนาจ​เหนือ​พระองค์​แหม​ต่อไป