Search form

โรม 7:13

13ถ้า​จาอั้น​สิ่ง​ดี​นั้น​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ต้อง​ต๋าย​กา บ่ใจ้​จาอั้น​แน่นอน แต่​เป๋น​บาป​ตี้​ใจ๊​สิ่ง​ดี​นั้น​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ต้อง​ต๋าย เปื้อ​เยียะ​หื้อ​หัน​ว่า​บาป​เป๋น​จาใด แล้ว​บท​บัญญัติ​ก็​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ฮู้​ว่า​บาป​เป๋น​สิ่ง​บ่ดี​ขนาด