Search form

โรม 7:15

15ข้าพเจ้า​ก็​บ่เข้าใจ๋​ว่า​เยียะ​หยัง​ข้าพเจ้า​เยียะ​ใน​สิ่ง​ตี้​ข้าพเจ้า​เยียะ ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​บ่ได้​เยียะ​สิ่ง​ดี​ตี้​ใค่​เยียะ แต่​สิ่ง​ตี้​ข้าพเจ้า​จัง ข้าพเจ้า​ก็​เยียะ