Search form

โรม 7:20

20จาอั้น เมื่อ​ข้าพเจ้า​เยียะ​สิ่ง​บ่ดี​ตี้​บ่ใค่​เยียะ ก็​บ่แม่น​ตั๋ว​ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​เยียะ แต่​บาป​ตี้​อยู่​ใน​ตั๋ว​ข้าพเจ้า​เป๋น​ฝ่าย​เยียะ