Search form

โรม 7:21

21ข้าพเจ้า​จึง​หัน​ว่า​เป๋น​กฎ​ธรรมดา​ใน​จีวิต​ว่า เมื่อ​ใด​ตี้​ข้าพเจ้า​ตั้งใจ๋​จะ​เยียะ​สิ่ง​ดี ก็​จั้ง​เลือก​เยียะ​สิ่ง​บ่ดี​เหีย​กู้​เตื้อ