Search form

โรม 7:23

23แต่​ข้าพเจ้า​หัน​ว่า​มี​กฎ​ธรรมดา​ใน​จีวิต​แหม​อย่าง​ตี้​อยู่​ใน​ตั๋ว​ข้าพเจ้า เซิ่ง​ต่อสู้​กับ​กฎ​ตี้​ข้าพเจ้า​ยอมฮับ​ใน​จิตใจ๋ แล้ว​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​อยู่​ใน​บังคับ​ของ​บาป​ตี้​อยู่​ใน​ตั๋ว​ข้าพเจ้า