Search form

โรม 7:24

24เฮ่อ ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​ตี้​น่า​สังเวช​เหีย​แต๊ๆ จะ​มี​ใผ​จ้วย​ข้าพเจ้า​หื้อ​ป๊น​จาก​ตั๋ว​นี้​ตี้​นำ​ความ​ต๋าย​มา​สู่​ข้าพเจ้า​นี้​พ่อง