Search form

โรม 7:5

5ตะก่อน​ต๋อน​หมู่​เฮา​ใจ๊​จีวิต​ต๋าม​สันดาน​บาป บท​บัญญัติ​ก็​กระตุ้น​ตั๋ณหา​ตี้​อยู่​ใน​ตั๋ว​หื้อ​เยียะ​สิ่ง​บ่ดี เซิ่ง​จะ​นำ​หมู่​เฮา​ไป​เถิง​ความ​ต๋าย