Search form

โรม 7:6

6แต่​บ่าเดี่ยวนี้​เฮา​ต๋าย​จาก​บท​บัญญัติ​แล้ว คือ​ได้ฮับ​ก๋าน​ปลดปล่อย​หื้อ​มี​อิสระ​จาก​บท​บัญญัติ​ตี้​เกย​มี​เหนือ​เฮา ต๋อน​นี้​เฮา​สามารถ​ฮับใจ๊​พระเจ้า​ต๋าม​แนว​ตาง​ใหม่​ตี้​พระวิญญาณ​จะ​นำ​เฮา บ่ใจ้​เยียะ​ต๋าม​ข้อ​บังคับ​แบบ​เก่า​ตี้​เขียน​ไว้​แหม​ต่อไป