Search form

โรม 8:17

17ถ้า​เฮา​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า​แล้ว เฮา​ก็​มี​ส่วน​ได้​มรดก​ตี้​พระเจ้า​ได้​หื้อ​ไว้​กับ​พระคริสต์​ตวย ถ้า​เฮา​ตังหลาย​ฮ่วม​ตุ๊ก​กับ​พระองค์​นั้น เฮา​ก็​จะ​ได้​ฮับ​เกียรติ​ตวย​กั๋น​กับ​พระองค์​ตวย