Search form

โรม 8:22

22เฮา​ฮู้​ว่า​สะป๊ะ​กู้​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​สร้าง​ขึ้น​นั้น​ก่ำลัง​โอดโอย​อย่าง​ทรมาน​เหมือน​กับ​แม่ญิง​ตี้​ก่ำลัง​จะ​เกิด​ลูก มา​จ๋น​แผว​บ่าเดี่ยว​นี้