Search form

โรม 8:23

23บ่ใจ้​ก้า​สะป๊ะ​กู้​สิ่ง​นั้น​เต้าอั้น แม้​แต่​หมู่​เฮา​เอง​ผู้​ตี้​ได้​ฮับ​พระวิญญาณ​เซิ่ง​เป๋น​ปอน​ส่วน​แรก ก็​ใจ๋จด​ใจ๋จ่อ​อย่าง​ทรมาน​ใน​ก๋าน​กอยถ้า​หื้อ​พระเจ้า​ฮับ​เฮา​เป๋น​ลูก​อย่าง​สมบูรณ์ คือ​เฮา​ก็​จะ​มี​ตั๋ว​ใหม่​ตี้​ได้ฮับ​ก๋าน​ไถ่​แล้ว