Search form

โรม 8:36

36ต๋าม​ตี้​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า

“ย้อน​หัน​แก่​พระองค์ หมู่​เฮา​จึง​อยู่​ใน​อันตราย​เถิง​ต๋าย​ตลอด​เวลา

เผียบ​เหมือน​แกะ​ตี้​จะ​ถูก​ปา​ไป​ฆ่า”