Search form

โรม 9

พระเจ้า​เลือก​คน​จ้าด​อิสราเอล

1ข้าพเจ้า​อู้​ความ​จริง บ่ได้​จุ ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​ของ​พระคริสต์ จิต​สำนึก​ของ​ข้าพเจ้า​ตี้​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ควบคุม​อยู่​นั้น​ก็​ยืนยัน​ว่า ข้าพเจ้า​อู้​ความ​จริง​ว่า 2ข้าพเจ้า​มี​ความ​ตุ๊ก​หนัก​ตึง​เจ็บ​ปวดใจ๋​อยู่​ตลอด​เวลา ย้อน​ปี้น้อง​จาว​ยิว 3ยอม​ถูก​สาบ​แจ้ง​กับ​ถูก​ตัดขาด​จาก​พระคริสต์ ถ้า​สิ่ง​หมู่​นั้น​สามารถ​จ้วย​ปี้น้อง​จาว​ยิว​ของ​ข้าพเจ้า​ตี้​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​จ้าด​เดียว​กั๋น หื้อ​เจื้อ​วางใจ๋​พระเยซู​ได้ 4หมู่​เขา​คือ​จาว​อิสราเอล​ตี้​พระเจ้า​เลือก​หื้อ​เป๋น​ลูก​ของ​พระองค์ หื้อ​หมู่​เขา​ได้​หัน​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์ กับ​หื้อ​พันธสัญญา​ตังหลาย​กับ​บท​บัญญัติ​แก่​หมู่​เขา หื้อ​เขา​ฮู้​วิธี​ก๋าน​นมัสก๋าน​พระองค์​อย่าง​ถูก​ต้อง กับ​หื้อ​พระสัญญา​ต่างๆ แหม 5หมู่​เขา​มี​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ตี้​ยิ่งใหญ่​ เมื่อ​พระเยซู​คริสต์​เกิด​มา​เป๋น​มนุษย์​ก็​สืบ​เจื๊อสาย​จาก​หมู่​เขา ขอ​สรรเสริญ​พระเจ้า​ผู้​เป๋น​ใหญ่​เหนือ​สะป๊ะ​กู้​สิ่ง​ตลอด​ไป อาเมน

6บ่ใจ้​ว่า พระสัญญา​ตี้​พระเจ้า​หื้อ​จาว​ยิว​นั้น​ล้มเหลว ย้อน​ว่า​คน​ตี้​สืบ​เจื๊อสาย​มา​จาก​อิสราเอล​นั้น ก็​บ่ได้​เป๋น​จาว​อิสราเอล​แต๊​เหมือน​กั๋น​หมด​กู้​คน 7บ่ใจ้​ว่า​ลูก​หลาน​ของ​อับราฮัม​ตึง​หมด​จะ​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า แต่​พระเจ้า​บอก​อับราฮัม​ว่า “ลูก​หลาน​ของ​อิสอัค​เต้าอั้น จะ​นับ​ว่า​เป๋น​เจื๊อสาย​ของ​เจ้า” 8หมายเถิง​ว่า บ่ใจ้​ลูก​ตี้​เกิด​ต๋าม​สาย​เลือด​ของ​อับราฮัม​จะ​ถือ​ว่า​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า แต่​ลูก​หลาน​ตี้​เกิด​ต๋าม​พระสัญญา​ของ​พระเจ้า​เต้าอั้น ตี้​ถือ​ว่า​เป๋น​ลูก​หลาน​แต๊ๆ 9ย้อน​พระเจ้า​สัญญา​กับ​อับราฮัม​ว่า “เมื่อ​เถิง​ก๋ำหนด​เวลา​เฮา​จะ​ปิ๊ก​มา​แหม ต๋อน​นั้น​นาง​ซาราห์​จะ​มี​ลูก​ป้อจาย”

10บ่ใจ้​ก้า​เต้าอั้น นาง​เรเบคาห์​ก็​มี​ลูก​แฝด​กับ​อิสอัค​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​หมู่​เฮา 11-12ก่อน​ตี้​ลูก​แฝด​จะ​เกิด​มา ก่อน​ตี้​หมู่​เขา​จะ​เยียะ​ดี​กาว่า​บ่ดี พระเจ้า​ก็​บอก​นาง​เรเบคาห์​ว่า “อ้าย​จะ​ฮับใจ๊​น้อง” ตี้​พระเจ้า​อู้​จาอี้​ก็​เปื้อ​หื้อ​ฮู้​ว่า ก๋าน​เลือก​ของ​พระเจ้า​บ่ได้​เป๋น​ไป​ต๋าม​ก๋าน​เยียะ​ดี​กาว่า​บ่ดี​ของ​เขา แต่​เป๋น​ไป​ต๋าม​ก๋าน​ฮ้อง​คน​ของ​พระเจ้า​เอง 13เป๋น​ไป​ต๋าม​กำ​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า “เฮา​ฮัก​ยาโคบ แต่​เฮา​จัง​เอซาว”

14ถ้า​จาอั้น​เฮา​จะ​ว่า​จาใด พระเจ้า​ลำเอียง​กา บ่ใจ้​จาอั้น​เน่อ 15ย้อน​พระเจ้า​เกย​บอก​โมเสส​ว่า

“เฮา​ใค่​โผด​คน​ใด เฮา​ก็​โผด​คน​นั้น

เฮา​ใค่​อินดู​คน​ใด เฮา​ก็​อินดู​คน​นั้น”

16ย้อน​จาอั้น ก๋าน​เลือก​ของ​พระเจ้า​ก็​บ่ได้​ขึ้น​อยู่​กับ​ความ​ต้องก๋าน​กาว่า​ก๋าน​ฮิ​เยียะ​ของ​คน​เฮา แต่​ขึ้น​อยู่​กับ​ความ​เมตต๋า​ของ​พระเจ้า 17ย้อน​พระคัมภีร์​มี​เขียน​เกี่ยวกับ​ฟาโรห์​ว่า “ตี้​เฮา​ตั้ง​หื้อ​เจ้า​เป๋น​กษัตริย์​มี​อำนาจ​นั้น ก็​เปื้อ​ว่า​เฮา​จะ​สำแดง​อำนาจ​ของ​เฮา​ผ่าน​ตาง​ตั๋ว​เจ้า กับ​เปื้อ​หื้อ​จื้อ​ของ​เฮา​เป๋น​ตี้​ฮู้จัก​กั๋น​ใคว่​ตึง​โลก” 18ย้อนจาอั้น​พระเจ้า​จะ​เมตต๋า​ใผ ก็​จะ​เมตต๋า​คน​นั้น กับ​พระองค์​ใค่​หื้อ​ใผ​มี​ใจ๋​หลึ่ง พระองค์​ก็​เยียะ​จาอั้น​ได้​เหมือน​กั๋น

19แล้ว​บาง​คน​อาจ​จะ​ถาม​ข้าพเจ้า​ว่า “ถ้า​เป๋น​จาอี้​พระเจ้า​จะ​ว่า​หมู่​เฮา​ผิด​ได้​จาใด มี​คน​ใด​พ่อง​ตี้​ขัดขืน​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า​ได้” 20คน​หนอ​คน​เหย หมู่​ต้าน​เป๋น​ใผ​เถิง​เถียง​พระเจ้า สิ่ง​ตี้​ถูก​ปั้น​จะ​ถาม​ผู้​ปั้น​ได้​กา ว่า “เป๋น​จาใด​ต้าน​ปั้น​ข้าพเจ้า​หื้อ​เป๋น​จาอี้” 21เผียบ​เหมือน​สล่า​ปั้น​หม้อ เขา​ย่อม​มี​สิทธิ์​เอา​ดิน​ก้อน​เดียว​กั๋น​ปั้น​ถ้วย​งามๆ ใบ​นึ่ง​สำหรับ​ใจ๊​ใน​งาน​มี​เกียรติ แล้ว​ปั้น​ถ้วย​แหม​ใบ​นึ่ง​สำหรับ​ใจ๊​ก๋าน​ธรรมดา 22พระเจ้า​ก็​มี​สิทธิ์​ตี้​จะ​แสดง​หื้อ​ฮู้​ว่า​พระองค์​โขด​กับ​เยียะ​หื้อ​มนุษย์​หัน​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระองค์​ก็​ได้ แต่​พระองค์​ยัง​อดทน​นัก​ขนาด​กับ​คน​ตี้​เยียะ​หื้อ​พระองค์​โขด เซิ่ง​สมควร​ได้​ฮับ​ความ​ฉิบหาย​วายวอด 23เปื้อ​พระเจ้า​จะ​เปิดเผย​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์ ต่อ​ผู้​ตี้​พระองค์​เมตต๋า​แล้ว เป๋น​ผู้​ตี้​พระองค์​ได้​เกียม​ไว้​หื้อ​มี​ส่วน​ใน​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์ 24คือ​เฮา​ตังหลาย​ตี้​พระองค์​ฮ้อง​มา​แล้ว บ่ใจ้​จาก​หมู่​จาว​ยิว​จ้าด​เดียว แต่​จาก​คน​ต่างจ้าด​ตวย 25ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​อู้​ใน​พระธรรม​โฮเชยา​ว่า

“เฮา​จะ​ฮ้อง​เขา​หมู่​นั้น​ว่า​คน​ของ​เฮา เซิ่ง​ตะก่อน​บ่ได้​เป๋น​คน​ของ​เฮา

เฮา​จะ​ฮ้อง​เขา​หมู่​นั้น​ว่า​เป๋น​คน​ตี้​เฮา​ฮัก เซิ่ง​ตะก่อน​บ่ได้​เป๋น​คน​ตี้​เฮา​ฮัก”

26กับ​อู้​แหม​ว่า

“ใน​ตี้​ตี้​พระเจ้า​เกย​บอก​กับ​หมู่​เขา​ว่า

‘หมู่​เจ้า​บ่ใจ้​คน​ของ​เฮา’

ตี้​หั้น​เอง​หมู่​เขา​จะ​ได้​จื้อ​ว่า​เป๋น ‘ลูก​ของ​พระเจ้า​ผู้​มี​จีวิต​อยู่’ ”

27ส่วน​เรื่อง​จาว​ยิว​อิสยาห์​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ได้​บอก​ว่า

“แม้​ว่า​จาว​อิสราเอล​จะ​มี​นัก​เหมือน​เม็ด​ทราย​ฮิม​ทะเล

แต่​คน​ตี้​จะ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​นั้น​มี​หน้อย 28ย้อน​ว่า​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​จะ​ตัดสิน​โลก​นี้​อย่าง​เวย​กับ​แน่นอน”

29เป๋น​อย่าง​ตี้​อิสยาห์​ได้​อู้​ไว้​ว่า

“ถ้า​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ผู้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​สูง​สุด

บ่ได้​ไว้​จีวิต​ลูกหลาน​หื้อ​เฮา​ตังหลาย​ไว้​พ่อง

หมู่​เฮา​ก็​จะ​ถูก​ทำลาย​จ๋น​เสี้ยง

เหมือน​เมือง​โสโดม​กับ​เมือง​โกโมราห์​ไป​แล้ว”

จาว​ยิว​บ่ยอมฮับ​ข่าวดี

30ถ้า​จาอั้น​เฮา​จะ​ว่า​จาใด จะ​ว่า​คน​ต่างจ้าด​ได้​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ความ​เจื้อ​กา เถิงแม้​ว่า​หมู่​เขา​บ่ได้​ตั้งใจ๋​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ก็​ต๋าม 31แต่​จาว​อิสราเอล​ฮิ​จะ​เป๋น​คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​แต่​ก็​ยัง​บ่ได้​เป๋น 32ตี้​เป๋น​จาอั้น ย้อน​ว่า​เขา​บ่ได้​พยายาม​โดย​ความ​เจื้อ​แต่​พยายาม​โดย​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ เขา​เลย​ข้อง​ใส่​ศิลา​ตี้​วาง​ไว้​หื้อ​ข้อง 33ต๋าม​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า

“ผ่อ​เน่อ เฮา​วาง​ศิลา​ก้อน​นึ่ง​ไว้​ใน​เมือง​ศิโยน

เป๋น​ศิลา​ตี้​เยียะ​หื้อ​คน​ตังหลาย​ข้อง​สะดุด

กับ​เป๋น​ศิลา​ตี้​เยียะ​หื้อ​คน​ตังหลาย​ต้าว

แต่​คน​ใด​ตี้​เจื้อ​ใน​พระองค์​จะ​บ่ผิดหวัง​เลย”