Search form

โรม 9:11-12

11-12ก่อน​ตี้​ลูก​แฝด​จะ​เกิด​มา ก่อน​ตี้​หมู่​เขา​จะ​เยียะ​ดี​กาว่า​บ่ดี พระเจ้า​ก็​บอก​นาง​เรเบคาห์​ว่า “อ้าย​จะ​ฮับใจ๊​น้อง” ตี้​พระเจ้า​อู้​จาอี้​ก็​เปื้อ​หื้อ​ฮู้​ว่า ก๋าน​เลือก​ของ​พระเจ้า​บ่ได้​เป๋น​ไป​ต๋าม​ก๋าน​เยียะ​ดี​กาว่า​บ่ดี​ของ​เขา แต่​เป๋น​ไป​ต๋าม​ก๋าน​ฮ้อง​คน​ของ​พระเจ้า​เอง 13เป๋น​ไป​ต๋าม​กำ​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า “เฮา​ฮัก​ยาโคบ แต่​เฮา​จัง​เอซาว”