Search form

โรม 9:22

22พระเจ้า​ก็​มี​สิทธิ์​ตี้​จะ​แสดง​หื้อ​ฮู้​ว่า​พระองค์​โขด​กับ​เยียะ​หื้อ​มนุษย์​หัน​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระองค์​ก็​ได้ แต่​พระองค์​ยัง​อดทน​นัก​ขนาด​กับ​คน​ตี้​เยียะ​หื้อ​พระองค์​โขด เซิ่ง​สมควร​ได้​ฮับ​ความ​ฉิบหาย​วายวอด