Search form

โรม 9:26

26กับ​อู้​แหม​ว่า

“ใน​ตี้​ตี้​พระเจ้า​เกย​บอก​กับ​หมู่​เขา​ว่า

‘หมู่​เจ้า​บ่ใจ้​คน​ของ​เฮา’

ตี้​หั้น​เอง​หมู่​เขา​จะ​ได้​จื้อ​ว่า​เป๋น ‘ลูก​ของ​พระเจ้า​ผู้​มี​จีวิต​อยู่’ ”