Search form

โรม 9:3

3ยอม​ถูก​สาบ​แจ้ง​กับ​ถูก​ตัดขาด​จาก​พระคริสต์ ถ้า​สิ่ง​หมู่​นั้น​สามารถ​จ้วย​ปี้น้อง​จาว​ยิว​ของ​ข้าพเจ้า​ตี้​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​จ้าด​เดียว​กั๋น หื้อ​เจื้อ​วางใจ๋​พระเยซู​ได้