Search form

โรม 9:30

จาว​ยิว​บ่ยอมฮับ​ข่าวดี

30ถ้า​จาอั้น​เฮา​จะ​ว่า​จาใด จะ​ว่า​คน​ต่างจ้าด​ได้​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ความ​เจื้อ​กา เถิงแม้​ว่า​หมู่​เขา​บ่ได้​ตั้งใจ๋​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ก็​ต๋าม